Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Recriwtio: Cymorth Cyfathrebu DEC Cymru

Mae'r Pwyllgor Argyfyngau (DEC) yn dwyn ynghyd 13 o elusennau cymorth mwyaf blaenllaw y DU -- pob un ohonynt yn codi arian ar y cyd i gyrraedd y rhai mewn angen yn gyflym. Wrth gydweithio, gallwn...

Libanus: Argraffiadau Cyntaf

Llun: Ffoaduriaid o Syria ger tref Baalbek yn Nyffryn Bekaa yn Libanus. Hawlfraint: Sam Tarling/Oxfam Yng Nghymru rydym yn hoff o ddefnyddio'r gymhariaeth bod llefydd hyn a hyn o'i...

Siop Oxfam yn galw am lyfrau Cymraeg

Mae Siop Oxfam ar Stryd y Castell, Abertawe yn galw am lyfrau iaith Gymraeg a cherddoriaeth Gymraeg yn ystod wythnos yr Eisteddfod. ...

Beth fyddech chi'n wneud?

Ysgrifennwyd y blog hwn gan Elis Morgan, disgybl Blwyddyn 12 o Ysgol Plas Mawr a fu yma gyda ni yn Oxfam Cymru am wythnos o brofiad gwaith. ...

Chwarae Teg?

Wythnos ddiwethaf gwelsom Gymru ar frig eu grŵp yn Ewro 2016, cyn ennill 1-0 yn erbyn Gogledd Iwerddon i gyrraedd rownd yr wyth olaf.  ...

#MwyYnGyffredin

"Mae gennym ni fwy yn gyffredin nag sydd yn ein rhannu". Jo Cox ...

Sefyll Fel Un

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Oxfam wedi darparu cymorth dyngarol i bron i naw miliwn o bobl - yr ymateb dyngarol mwyaf yn ein hanes. Mae'r naw miliwn o bobl - menywod, dynion a phlant...

Cymru: Cenedl Noddfa - cefnogaeth, cyfeillgarwch a chroeso

Eleni, bydd gan Oxfam Cymru bresenoldeb yng Ngŵyl y Gelli i godi ymwybyddiaeth o'r argyfwng ffoaduriaid ac i ddangos y gefnogaeth sydd yn y wlad i Gymru ddod yn Genedl Noddfa. ...

A fydd maniffestos y pleidiau yn Unioni'r Glorian i Gymru?

Yn ôl ym mis Ionawr, lansiodd Oxfam Cymru ein dogfen Unioni'r Glorian: Glaslun i Gymru ar gyfer Llywodraeth newydd Cymru yn dilyn etholiad y Cynulliad ar 5 Mai. Gwyliwch y fideo fer hon i gael...

Grymuso menywod. Rhoi terfyn ar dlodi.

Yma yn Oxfam, rydym ni'n rhoi menywod wrth galon popeth rydym ni'n ei wneud. Nid yn unig am ei fod y peth iawn i'w wneud, ond oherwydd mai dyma'r ffordd orau i roi diwedd ar dlodi. ...

Diweddariadau RSS

Y newyddion diweddaraf o'r wefan hon drwy eich hoff ddarllenwyr newyddion.