Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Cyfleoedd dinasyddiaeth fyd-eang rhad ac am ddim ar gyfer ysgolion a cholegau yng Nghymru

Erbyn diwedd 2015, roedd dros 65 miliwn o bobl wedi'u dadleoli ledled y byd, felly nid yw hi'n syndod bod materion sy'n ymwneud â ffoaduriaid, ceiswyr lloches a mudo yn cael lle blaenllaw...

Oxjam: Diwrnod Gwych o Gerddoriaeth i Ddinas Caerdydd

Mae gwledd ar droed ar gyfer ffans cerddoriaeth yng Nghaerdydd y penwythnos hwn wrth i Oxjam daranu drwy'r brif ddinas, fel rhan o ŵyl gerddoriaeth flynyddol Oxfam. ...

Ymunwch â ni i Godi Llais am Newid Hinsawdd

Y mis hwn, bydd Oxfam Cymru yn ymuno gydag Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru i Godi Llais dros y bobl, y lleoedd a'r pethau rydym am eu hamddiffyn rhag newid hinsawdd - a gallwch ymuno â ni hefyd.  ...

Recriwtio: Cymorth Cyfathrebu DEC Cymru

Mae'r Pwyllgor Argyfyngau (DEC) yn dwyn ynghyd 13 o elusennau cymorth mwyaf blaenllaw y DU -- pob un ohonynt yn codi arian ar y cyd i gyrraedd y rhai mewn angen yn gyflym. Wrth gydweithio, gallwn...

Libanus: Argraffiadau Cyntaf

Llun: Ffoaduriaid o Syria ger tref Baalbek yn Nyffryn Bekaa yn Libanus. Hawlfraint: Sam Tarling/Oxfam Yng Nghymru rydym yn hoff o ddefnyddio'r gymhariaeth bod llefydd hyn a hyn o'i...

Siop Oxfam yn galw am lyfrau Cymraeg

Mae Siop Oxfam ar Stryd y Castell, Abertawe yn galw am lyfrau iaith Gymraeg a cherddoriaeth Gymraeg yn ystod wythnos yr Eisteddfod. ...

Beth fyddech chi'n wneud?

Ysgrifennwyd y blog hwn gan Elis Morgan, disgybl Blwyddyn 12 o Ysgol Plas Mawr a fu yma gyda ni yn Oxfam Cymru am wythnos o brofiad gwaith. ...

Chwarae Teg?

Wythnos ddiwethaf gwelsom Gymru ar frig eu grŵp yn Ewro 2016, cyn ennill 1-0 yn erbyn Gogledd Iwerddon i gyrraedd rownd yr wyth olaf.  ...

#MwyYnGyffredin

"Mae gennym ni fwy yn gyffredin nag sydd yn ein rhannu". Jo Cox ...

Sefyll Fel Un

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Oxfam wedi darparu cymorth dyngarol i bron i naw miliwn o bobl - yr ymateb dyngarol mwyaf yn ein hanes. Mae'r naw miliwn o bobl - menywod, dynion a phlant...

Diweddariadau RSS

Y newyddion diweddaraf o'r wefan hon drwy eich hoff ddarllenwyr newyddion.