Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Gwneud Cymru yn genedl gynaliadwy

Gwnaeth 446 o bobl weithredu i ofyn Llywodraeth Cymru i gyflwyno Bil Datblygu Cynaliadwy gref.

Mae'r weithred hon bellach wedi cau am i'r cyfnod ymgynghori ddod i ben. Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi cynlluniau pellach yn Hydref 2012.

Os hoffech wybod y diwedderaf am ddatblygiad yr ymgyrch gallwch edrych ar blog Oxfam Cymru fan hyn www.oxfam.org.uk/cymru-welsh/blog

Targed 500 446 Wedi arwyddo'n barod

You may also be interested in: