Gwylnos Syria

Posted by Louise Weinzweig Activist and Community Campaigner, Oxfam Cymru

20th Feb 2014

Sefyll gyda Syria yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd  

Rydym i gyd yn hiraethu am adref o bryd i'w gilydd, ond ar ôl 3 blynedd sut fyddech chi'n teimlo yn gwybod bod eich gwlad a'r bobl hynny sydd yno o hyd yn gorfod ymdopi â gwrthdaro creulon bob dydd? Mae teuluoedd yn byw mewn dinistr brawychus. Bob awr mae 300 o bobl yn ffoi o'u cartrefi mewn ofn. Bob mis mae 6,000 yn rhagor o bobl yn cael eu lladd - sy'n gyfystyr â phoblogaeth y Trallwng wedi'u difa bob ychydig o wythnosau.

Mae'n rhaid i ni gyd weithredu er mwyn gwneud yn siŵr mai hwn yw'r pen-blwydd olaf a gaiff ei orchuddio â gwaed.

Ymunwch â ni ar 14 Mawrth am 6pm am wylnos golau cannwyll yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

Gofynnwn i bobl ym mhob gwlad oleuo canhwyllau gobaith i'r bobl yn Syria: i gymryd rhan ar-lein ac yn y byd go iawn, er mwyn dangos yn amlwg i'n harweinwyr nad ydym wedi anghofio am  bobl Syria. Mi ddangoswn i bob plentyn, dynes, a dyn sy'n ei chael hi'n anodd byw drwy'r gwrthdaro ein bod ni yno gyda nhw - #WithSyria.  

Sefwch gyda Syria ym mis Mawrth eleni i wneud yn siŵr mai trydydd pen-blwydd y gwrthdaro yw'r olaf.

Os hoffech drefnu eich gwylnos eich hun mewn man arall yng Nghymru, rhowch wybod i ni ac mi wnawn ein gorau i'ch helpu.

Blog post written by Louise Weinzweig

Activist and Community Campaigner, Oxfam Cymru

More by Louise Weinzweig