Newid y Byd mewn Wyth Cam

Edrych ar Nodau Datblygu’r Mileniwm drwy ddefnyddio posteri a gweithgareddau. I’w ddefnyddio gyda phlant 7-14 oed.

Mae'r adnodd hwn, a gafodd ei ddiweddaru ar gyfer 2010, yn defnyddio posteri a gweithgareddau i gyflwyno Nodau Datblygu'r Mileniwm i blant. Mae pob poster yn ymdrin â thema (a nod) penodol, a cheir delwedd fywiog i'w dangos a'i thrafod. Hefyd, mae'r posteri i gyd yn cynnwys gwybodaeth gefndirol, astudiaethau achos a chynlluniau gwers. 
Mae'r themâu'n ymdrin â lleihau tlodi, addysgu plant, brwydro yn erbyn clefydau, a glanhau'r amgylchedd. Mae'r gwledydd sydd yn cael sylw ar y posteri yn cynnwys: Periw, Mali, Liberia, Burkina Faso, Nepal, Gwlad Thai, Haiti, ac astudiaeth achos terfynol ar y G8. 


Downloads