Newid hinsawdd: Copenhagen

Edrychwch ar bwrpas a phwysigrwydd cynhadledd y Cenhedloedd Unedig yn Copenhagen

Bwriad yr adnodd dysgu hwn yw cynorthwyo athrawon i edrych ar ddigwyddiad gwleidyddol rhyngwladol o bwysigrwydd aruthrol, gyda'r myfyrwyr fydd yn dystion i'r canlyniadau. Bydd y penderfyniadau y cytunwyd arnynt yng nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig yn Copenhagen ym mis Rhagfyr, 2009 yn cael effaith arwyddocaol ar fywydau'r myfyrwyr: os bydd argymhellion y gwyddonwyr am y targedau allyriadau carbon yn cael eu cymeradwyo, bydd ffordd o fyw'r myfyrwyr yn gorfod newid yn fawr erbyn 2050. Os nad yw'r targedau'n cael eu cyrraedd, mae perygl i'r myfyrwyr wynebu trychineb byd-eang. 

Adnodd archif 
Mae'r adnodd hwn ar gyfer cyfeirio ato ac at ddefnydd parhaol. Fodd bynnag, mae'n bosib nad yw'r wybodaeth yn gyfredol, a'i fod yn cyfeirio at ddigwyddiadau'r gorffennol.  

Downloads

Telerau defnydd

Hawlfraint © Oxfam GB
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir er dibenion addysgol.  Sicrhewch fod y ffordd rydych yn defnyddio'r deunydd yn gyson â'r holl wybodaeth gyd-destunol a ddarparwyd, a nodi enw'r awdur ac Oxfam wrth ymyl unrhyw lun a ddefnyddir.  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r cyfnod a'r dyddiad y cynhaliwyd y gwaith prosiect.