Edrych ar gymorth dros y môr

Codi ymwybyddiaeth disgyblion o bwysigrwydd cymorth dros y môr, a cheisio dymchwel unrhyw fythau.

Ysbrydoli'r disgyblion i weithredu fel Dinasyddion Byd-eang a gweld sut mae cymorth yn helpu miliynau o bobl. Bydd y disgyblion yn astudio nifer o ffeithiau ac astudiaethau achos yn fanwl i'w cynorthwyo i ymgyrchu dros bwysigrwydd cymorth, yn ogystal â dymchwel unrhyw fythau. 

Fe gewch:

• Cyflwyniad i'r pwnc cymorth a'i bwysigrwydd ynghyd a asript ar gyfer yr athro.  
• cynllun gwers sy'n cynorthwyo'r disgyblion i:                                                                                      

- ddeall sut mae cymorth yn helpu

 - herio camsyniadau cyffredin sydd ynghlwm â chymorth  

 - edrych ar y cymhlethdodau wrth ddewis sut i wario'r arian

 - canllaw i gynorthwyo pobl ifanc i weithredu drostynt eu hunainWhy should we spend money on aid?

Oxfam GB

Downloads