Edrych ar gymorth dros y môr

Codi ymwybyddiaeth disgyblion o bwysigrwydd cymorth dros y môr, a cheisio dymchwel unrhyw fythau.

Ysbrydoli'r disgyblion i weithredu fel Dinasyddion Byd-eang a gweld sut mae cymorth yn helpu miliynau o bobl. Bydd y disgyblion yn astudio nifer o ffeithiau ac astudiaethau achos yn fanwl i'w cynorthwyo i ymgyrchu dros bwysigrwydd cymorth, yn ogystal â dymchwel unrhyw fythau. 

Fe gewch:

• Cyflwyniad i'r pwnc cymorth a'i bwysigrwydd ynghyd a asript ar gyfer yr athro.  
• cynllun gwers sy'n cynorthwyo'r disgyblion i:                                                                                      

- ddeall sut mae cymorth yn helpu

 - herio camsyniadau cyffredin sydd ynghlwm â chymorth  

 - edrych ar y cymhlethdodau wrth ddewis sut i wario'r arian

 - canllaw i gynorthwyo pobl ifanc i weithredu drostynt eu hunainWhy should we spend money on aid?

Oxfam GB

Downloads

Telerau defnydd

Hawlfraint © Oxfam GB
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir er dibenion addysgol.  Sicrhewch fod y ffordd rydych yn defnyddio'r deunydd yn gyson â'r holl wybodaeth gyd-destunol a ddarparwyd, a nodi enw'r awdur ac Oxfam wrth ymyl unrhyw lun a ddefnyddir.  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r cyfnod a'r dyddiad y cynhaliwyd y gwaith prosiect.