Archwilio’r System Fwyd

Cynorthwyo disgyblion i ddysgu am gyfiawnder bwyd.

Cynorthwyo'r disgyblion i ddeall beth yw'r prif faterion ynghylch cyfiawnder bwyd trwy'r byd i gyd, a'u hysbrydoli i weithredu fel dinasyddion byd-eang.

Fe gewch:

  • cyflwyniad er defnydd gwasanaeth/dosbarth yn cyflwyno materion yr ymgyrch TYFU (GROW) i'r disgyblion, gyda sgript
  • ffilm fer i ysbrydoli'r disgyblion (uchod)
  • gweithgaredd byr i gynorthwyo'r disgyblion i ddeall anghyfiawnder cynhenid y system fwyd fyd-eang
  • canllawiau gweithredu i bobl ifanc

India's Broken Food System (shorter)

Downloads