Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Archwilio’r System Fwyd

Cynorthwyo disgyblion i ddysgu am gyfiawnder bwyd.

Cynorthwyo'r disgyblion i ddeall beth yw'r prif faterion ynghylch cyfiawnder bwyd trwy'r byd i gyd, a'u hysbrydoli i weithredu fel dinasyddion byd-eang.

Fe gewch:

  • cyflwyniad er defnydd gwasanaeth/dosbarth yn cyflwyno materion yr ymgyrch TYFU (GROW) i'r disgyblion, gyda sgript
  • ffilm fer i ysbrydoli'r disgyblion (uchod)
  • gweithgaredd byr i gynorthwyo'r disgyblion i ddeall anghyfiawnder cynhenid y system fwyd fyd-eang
  • canllawiau gweithredu i bobl ifanc

India's Broken Food System (shorter)

Downloads