Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Gweithredu

Bydd disgyblion yn cymryd camau i wneud y system fwyd fyd-eang yn decach.

Ar gyfer rhan gweithredu adnoddau Tamaid i Gnoi Cil, bydd disgyblion yn meddwl sut gellid gweithredu eu hunain i wneud y system fwyd byd-eang yn decach.

Ar ôl defnyddio'r gweithgaredd Newid Grym i ystyried sut y gall eraill weithredu i wneud y system fwyd fyd-eang yn decach, gall disgyblion ddefnyddio'r taflenni cynllunio gweithredu yma i feddwl yn greadigol am yr hyn y gallant ei wneud, ac yna cynllunio a gwneud rhywfaint o weithredu.

Gellid defnyddio'r adnoddau hyn mewn amrywiol bynciau, ac maent yn addas ar gyfer disgyblion 8-16 oed.

Yn ôl i brif ddewislen Tamaid i Gnoi Cil

Telerau defnydd

Hawlfraint © Oxfam GB
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir er dibenion addysgol.  Sicrhewch fod y ffordd rydych yn defnyddio'r deunydd yn gyson â'r holl wybodaeth gyd-destunol a ddarparwyd, a nodi enw'r awdur ac Oxfam wrth ymyl unrhyw lun a ddefnyddir.  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r cyfnod a'r dyddiad y cynhaliwyd y gwaith prosiect.