Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu

Ar gyfer rhan dysgu adnoddau Tamaid i Gnoi Cil, mae disgyblion yn cael eu cyflwyno i faterion allweddol o fewn y system fwyd fyd-eang.

Cyflwyniad i faterion allweddol o fewn y system fwyd fyd-eang. Yn cynnwys cyflwyniad a gêm rhyngweithiol i roi trosolwg o'r materion allweddol.


Darganfyddwch fwy o adnoddau dysgu sydd yn cyd-fynd â'r cwricwlwm.

Food for Thought English learn resources

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau dysgu Daearyddiaeth 

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Gwyddoniaeth 

Nol i brif ddewislen Tamaid i Gnoi Cil

Telerau defnydd

Hawlfraint © Oxfam GB
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir er dibenion addysgol.  Sicrhewch fod y ffordd rydych yn defnyddio'r deunydd yn gyson â'r holl wybodaeth gyd-destunol a ddarparwyd, a nodi enw'r awdur ac Oxfam wrth ymyl unrhyw lun a ddefnyddir.  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r cyfnod a'r dyddiad y cynhaliwyd y gwaith prosiect.