Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Meddwl

Bydd disgyblion yn ystyried pam fod y system fwyd fyd-eang yn anheg.

Ar gyfer rhan meddwl adnoddau Tamaid i Gnoi Cil, gall disgyblion feddwl yn feirniadol pam fod y system fwyd fyd-eang yn annheg, a sut y gallent weithredu i'w wneud yn decach.

Ar ôl ystyried sut y gall eraill gymryd camau i wneud y system fwyd fyd-eang yn decach drwy ddefnyddio'r gweithgaredd Newid Grym, gall disgyblion ddefnyddio'r taflenni cynllunio gweithredu i feddwl yn greadigol am yr hyn y gallent ei wneud. Yna byddant yn cynllunio a gwneud rhywfaint o weithredu.

Gellir defnyddio'r adnoddau hyn mewn amrywiaeth o bynciau ar draws y cwricwlwm, ac mae fersiynau gwahanol at ddefnydd disgyblion 8-16 oed.

Yn ôl i brif ddewislen Tamaid i Gnoi Cil
Telerau defnydd

Hawlfraint © Oxfam GB
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir er dibenion addysgol.  Sicrhewch fod y ffordd rydych yn defnyddio'r deunydd yn gyson â'r holl wybodaeth gyd-destunol a ddarparwyd, a nodi enw'r awdur ac Oxfam wrth ymyl unrhyw lun a ddefnyddir.  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r cyfnod a'r dyddiad y cynhaliwyd y gwaith prosiect.