Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Addunedau Blwyddyn Newydd

Dechreuwch y flwyddyn gydag addunedau sy’n annog disgyblion i feddwl ynglŷn â’u cymuned leol, genedlaethol a byd-eang.

Beth am gael eich disgyblion i wneud addunedau sydd nid yn unig yn effeithio arnynt hwy, ond hefyd ar y rheiny sydd o'u hamgylch, yn lleol ac yn fyd-eang. Mae yno sleidiau PowerPoint lliwgar yn defnyddio lluniau i sbarduno plant i feddwl ynglŷn â sut maent eisiau newid eu hunain, eu hysgol, eu hamgylchedd lleol a'u byd. Mae yno hefyd bedair sét o luniau, cyfres o sleidiau yn amlinellu'r wers gyfan a sét o ganlyniadau, ynghyd ag awgrymiadau ar gyfer sut i ddefnyddio'r delweddau.

Gellir defnyddio'r adnoddau hyn gyda phlant rhwng 7 a 14 oed yn ystod amser tiwtor, neu ar gyfer Addysg/Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Dinasyddiaeth, Addysg er Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang, Llythrennedd a Daearyddiaeth Ddynol. Hefyd ar gael yn Saesneg.

Downloads

  • NYR_outcomes_wales_2014 (106kB)

    Mae’r sleid hon yn darparu enghreifftiau o’r mathau o addunedau Blwyddyn Newydd ’rydym yn gobeithio y bydd pobl ifanc yn eu gwneud o ganlyniadu i’r gweithgaredd yma.

  • Sleidiau i'w dangos i'ch dosbarth (10MB)

    Mae’n cynnwys fformat posibl ar gyfer helpu’r dosbarth i feddwl ynglŷn â ffyrdd ymarferol o wireddu eu haddunedau.