Addunedau Blwyddyn Newydd

Dechreuwch y flwyddyn gydag addunedau sy’n annog disgyblion i feddwl ynglŷn â’u cymuned leol, genedlaethol a byd-eang.

Beth am gael eich disgyblion i wneud addunedau sydd nid yn unig yn effeithio arnynt hwy, ond hefyd ar y rheiny sydd o'u hamgylch, yn lleol ac yn fyd-eang. Mae yno sleidiau PowerPoint lliwgar yn defnyddio lluniau i sbarduno plant i feddwl ynglŷn â sut maent eisiau newid eu hunain, eu hysgol, eu hamgylchedd lleol a'u byd. Mae yno hefyd bedair sét o luniau, cyfres o sleidiau yn amlinellu'r wers gyfan a sét o ganlyniadau, ynghyd ag awgrymiadau ar gyfer sut i ddefnyddio'r delweddau.

Gellir defnyddio'r adnoddau hyn gyda phlant rhwng 7 a 14 oed yn ystod amser tiwtor, neu ar gyfer Addysg/Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Dinasyddiaeth, Addysg er Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang, Llythrennedd a Daearyddiaeth Ddynol. Hefyd ar gael yn Saesneg.

Downloads

  • NYR_outcomes_wales_2014 (106kB)

    Mae’r sleid hon yn darparu enghreifftiau o’r mathau o addunedau Blwyddyn Newydd ’rydym yn gobeithio y bydd pobl ifanc yn eu gwneud o ganlyniadu i’r gweithgaredd yma.

  • Sleidiau i'w dangos i'ch dosbarth (10MB)

    Mae’n cynnwys fformat posibl ar gyfer helpu’r dosbarth i feddwl ynglŷn â ffyrdd ymarferol o wireddu eu haddunedau.