Adnodd Teiffŵn Y Philipinau

Dysgwch am y teiffŵn anferth, Haiyan, a sut mae Oxfam yn ymateb i’r argyfwng.

Glaniodd y teiffŵn anferth, Haiyan, ar ynysoedd Y Philipinau Ddydd Gwener, Tachwedd 8fed. Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae miloedd o bobl wedi eu lladd ac mae bron i 4.5 miliwn o bobl heb loches, bwyd na dŵr. 

Bydd yr adnodd dysgu hwn yn helpu eich disgyblion i ddeall pam mae Haiyan wedi cael effaith mor drychinebus, beth sy'n gwneud pobl dlotach yn fwy agored i niwed mewn trychineb, a sut y gall llywodraethau, sefydliadau a phobl gyffredin ymateb. 

Mae'r adnodd yn awgrymu ymgyrchu a chodi arian fel dau ddull priodol o weithredu ar gyfer pobl ifanc sydd yn dymuno gwneud hynny ac rydym wedi darparu canllawiau ar sut i wneud y mwyaf o'r potensial addysgol o fewn y gweithgareddau hyn.

Downloads