Syria: Argyfwng i'r Plant?

Dysgu am yr argyfwng yn Syria ag ystyried yn feirniadol pwy sydd yn cael eu heffeithio.


Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r gwrthdaro yn Syria wedi dadleoli 4.25 miliwn o bobl yn fewnol yn y wlad ac mae 1.9 miliwn o Syriaid wedi ffoi i geisio lloches mewn gwledydd cyfagos, yn cynnwys Gwlad yr Iorddonen a Libanus. Dyma argyfwng ffoaduriaid sydd yn datblygu ar raddfa enfawr yn sydyn iawn, ac mae perygl go iawn na fydd yr ymateb ddyngarol yn gallu dal i fyny gyda'r angen.  


Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r gwrthdaro yn Syria wedi dadleoli 4.25 miliwn o bobl yn fewnol yn y wlad ac mae 1.9 miliwn o Syriaid wedi ffoi i geisio lloches mewn gwledydd cyfagos, yn cynnwys Gwlad yr Iorddonen a Libanus. Dyma argyfwng ffoaduriaid sydd yn datblygu ar raddfa enfawr yn sydyn iawn, ac mae perygl go iawn na fydd yr ymateb ddyngarol yn gallu dal i fyny gyda'r angen.

Mae adnoddau addysg Oxfam ar Syria yn amlinellu'r effaith mae'r argyfwng hwn yn ei gael ar Syriaid ifanc sydd nawr yn ffoaduriaid yn Libanus a Gwlad yr Iorddonen. Mae hefyd yn awgrymu rhai ffyrdd y gall pobl ifanc yn y DU ymateb yn effeithiol i'r argyfwng.


Downloads

Dalier sylw!

Erbyn Awst 23ain roedd 1 miliwn o blant wedi ffoi o Syria. Mae 740,000 o ffoaduriaid o dan 11 oed.

Mae'r BBC wedi adrodd straeon plant o Syria sydd wedi ffoi i Libanus a Gwlad yr Iorddonen yma ac yma.

Defnyddiwch y dystiolaeth yma i benderfynu os yw hawliau plant fel a nodir gan Gomisiwn Hawliau Plant y Cenhedloedd Unedig yn cael eu hamddiffyn.

Beth mae bod yn ffoadur yn ei olygu?