Adnoddau Gweithredu Wythnos Ddŵr

Gweithredwch i oresgyn diffyg sicrwydd dŵr.

Dysgwch am y gwaith mae Oxfam a chymunedau sydd yn dioddef diffyg sicrwydd dŵr yn ei wneud yn Niger a Mali o ganlyniad i'n Wythnosau Dŵr blaenorol. Rhowch gyfle i'ch disgyblion benderfynu sut yr hoffent weithredu a datblygu eu sgiliau trefnu a chreadigol ar yr un pryd.

 

Mae'r adnoddau Gweithredu wedi eu cynllunio i gael eu cyflwyno i ddisgyblion fel rhan o drefn ehangach Wythnos Ddŵr Oxfam -  Adnoddau RhagarweiniolDysgu  Meddwl.Downloads

Isadeiledd a Diffyg Sicrwydd Dŵr: Niger 2013

Isadeiledd a Diffyg Sicrwydd Dŵr: Niger 2012

Telerau defnydd

Hawlfraint © Oxfam GB
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir er dibenion addysgol.  Sicrhewch fod y ffordd rydych yn defnyddio'r deunydd yn gyson â'r holl wybodaeth gyd-destunol a ddarparwyd, a nodi enw'r awdur ac Oxfam wrth ymyl unrhyw lun a ddefnyddir.  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r cyfnod a'r dyddiad y cynhaliwyd y gwaith prosiect.