Adnoddau Gweithredu Wythnos Ddŵr

Gweithredwch i oresgyn diffyg sicrwydd dŵr.

Dysgwch am y gwaith mae Oxfam a chymunedau sydd yn dioddef diffyg sicrwydd dŵr yn ei wneud yn Niger a Mali o ganlyniad i'n Wythnosau Dŵr blaenorol. Rhowch gyfle i'ch disgyblion benderfynu sut yr hoffent weithredu a datblygu eu sgiliau trefnu a chreadigol ar yr un pryd.

Mae'r adnoddau Gweithredu wedi eu cynllunio i gael eu cyflwyno i ddisgyblion fel rhan o drefn ehangach Wythnos Ddŵr Oxfam - Adnoddau CychwynolDysguMeddwl.

Defnyddiwch y Trosolwg Athrawon fel canllaw ar gyfer yr holl adnoddau a gweithgareddau sydd ar gael fel rhan o Wythnos Ddŵr Oxfam.

Downloads

  • Trosolwg Athrawon (1MB)

    Trosolwg defnyddiol o’r adnodd gyfan. Mae’n amlinellu’r gweithgareddau ynghyd a’r amser sydd ei angen arnoch i gwblhau’r tasgau yn yr adnoddau Dysgu, Meddwl a Gweithredu.

  • Canllawiau Athrawon ar gyfer yr adnoddau Gweithredu (383kB)

    Cynlluniau gwersi i helpu disgyblion i ddarganfod sut mae Oxfam a chymunedau sy’n dioddef diffyg sicrwydd dŵr wedi gweithredu i oresgyn y broblem. Yna bydd eich disgyblion yn dewis eu gweithred eu hunain i helpu i wneud gwahaniaeth.

  • Sioe Sleidiau Gweithredu (1MB)

    Mae’r sioe sleidiau yn caniatáu i ddisgyblion ddarganfod sut mae Oxfam a chymunedau sy’n dioddef diffyg sicrwydd dŵr yn cydweithio i oesgyn y broblem. Byddwch hefyd yn darganfod sut mae ysgolion eraill wedi gweithredu yn ystod yr Wythnosau Dŵr blaenorol

Infrastructure and Water Vulnerability: Niger 2013

Infrastructure and Water Vulnerability: Niger 2012

Telerau defnydd

Hawlfraint © Oxfam GB
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir er dibenion addysgol.  Sicrhewch fod y ffordd rydych yn defnyddio'r deunydd yn gyson â'r holl wybodaeth gyd-destunol a ddarparwyd, a nodi enw'r awdur ac Oxfam wrth ymyl unrhyw lun a ddefnyddir.  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r cyfnod a'r dyddiad y cynhaliwyd y gwaith prosiect.