Adnoddau Cychwynol ar gyfer yr Wythnos Ddŵr

Cyflwyno disgyblion i’r pwnc diffyg sicrwydd dŵr.

Cyflwynwch eich disgyblion i'r syniad, er bod dŵr yn hawl ddynol sylfaenol, mae mynediad nifer fawr o bobl at ddŵr wedi ei gyfyngu. Mae'r adnoddau sydd ar gael yn cynnwys fideo byr, sioe sleidiau a gweithgareddau cyfranogol y gellir eu defnyddio mewn gwasanaeth ysgol-gyfan. 

Mae'r adnoddau hyn wedi cael eu cynllunio i'w defnyddio fel rhan o wythnos ddŵr Oxfam, ochr yn ochr â'r adnoddau Dysgu, Meddwl a Gweithredu


Defnyddiwch y Trosolwg Athrawon fel canllaw ar gyfer yr holl adnoddau a gweithgareddau sydd ar gael fel rhan o Wythnos Ddŵr Oxfam.


Downloads

 • Trosolwg Athrawon (302kB)

  Trosolwg defnyddiol o’r adnodd gyfan. Mae’n amlinellu’r gweithgareddau ynghyd a’r amser sydd ei angen arnoch i gwblhau’r tasgau yn yr adnoddau Dysgu, Meddwl a Gweithredu.

 • Canllaw Athrawon i’r Adnoddau Rhagarweiniol (368kB)

  Cynlluniau gwersi i sydd yn cyflwyno disgyblion i’r ffaith fod dŵr yn angen sylfaenol a rennir gan bawb ac yn hawl ddynol wedi ei nodi gan y Cenhedloedd Unedig. Mae’r adnoddau’n cynnwys clipiau ffilm, sioeau sleidiau a gweithgareddau cyfranogol megis dal bwcedi dŵr a chadw dyddiadur dŵr am ddiwrnod.

 • Sioe Sleidiau Rhagarweiniol (4MB)

  Bydd y sioe sleidiau yn ysbrydoli eich disgyblion i ddarganfod mwy am ddiffyg sicrwydd dŵr ac i weithredu i geisio datrys y broblem. Gellir defnyddio’r sioe sleidiau yma mewn gwasanaeth ysgol-gyfan.

 • Sioe Sleidiau Dŵr i Fyw (4MB)

  Sioe Sleidiau i gyd-fynd â’r adnoddau rhagarweiniol.

Ffilm Gyflwyniadol