Adnoddau Dysgu’r Wythnos Ddŵr

Dysgu am ddiffyg sicrwydd dŵr.

Defnyddiwch astudiaethau achos o bedwar ban byd i helpu'ch disgyblion i ddysgu mwy am ddiffyg sicrwydd dŵr ac i archwilio'r achosion, y symptomau a'r cysylltiadau rhwng y ddau. Mae'r adnoddau Dysgu wedi eu cynllunio i gael eu cyflwyno i ddisgyblion fel rhan o drefn ehangach Wythnos Ddŵr Oxfam - Adnoddau Cychwynol, Meddwl a Gweithredu. Defnyddiwch y Trosolwg Athrawon fel canllaw ar gyfer yr holl adnoddau a gweithgareddau sydd ar gael fel rhan o Wythnos Ddŵr Oxfam.

Mae yna hefyd ystod o adnoddau atodol ar gael.
Downloads

 • Trosolwg Athrawon (1MB)

  Trosolwg defnyddiol o’r adnodd gyfan. Mae’n amlinellu’r gweithgareddau ynghyd a’r amser sydd ei angen arnoch i gwblhau’r tasgau yn yr adnoddau Dysgu, Meddwl a Gweithredu.

 • Canllawiau Athrawon ar gyfer yr adnoddau Dysgu (359kB)

  Cynlluniau gwersi i helpu disgyblion i ddeall ystyr diffyg sicrwydd dŵr, ei achosion a’i symptomau. Byddwch yn defnyddio clipiau ffilm, sioeau sleidiau a choeden broblemau.

 • Sioe Sleidiau 1 (2MB)

  Cyflwyno disgyblion i ystyr diffyg sicrwydd dŵr.

 • Sioe Sleidiau 2 (2MB)

  Helpu disgyblion i adnabod achosion a symptomau diffyg sicrwydd dŵr.

Infrastructure and Water Vulnerability: Niger

Conflict and Water Vulnerability: Sudan/Chad

Flooding and Water Vulnerability: Pakistan

Drought and Water Vulnerability: Uganda

Infrastructure and Water Vulnerability: Tajikstan