Adnoddau Dysgu’r Wythnos Ddŵr

Dysgu am ddiffyg sicrwydd dŵr.

Defnyddiwch astudiaethau achos o bedwar ban byd i helpu'ch disgyblion i ddysgu mwy am ddiffyg sicrwydd dŵr ac i archwilio'r achosion a'r symptomau.

Mae'r adnoddau Dysgu wedi eu cynllunio i gael eu cyflwyno i ddisgyblion fel rhan o drefn ehangach Wythnos Ddŵr Oxfam - Adnoddau Cychwynol, Meddwl a Gweithredu.

Defnyddiwch y Trosolwg Athrawon fel canllaw ar gyfer yr holl adnoddau a gweithgareddau sydd ar gael fel rhan o Wythnos Ddŵr Oxfam.

Downloads

Isadeiledd a Diffyg Sicrwydd Dŵr: Niger

Gwrthdaro a Diffyg Sicrwydd Dŵr: Sudan / Chad

Llifogydd a Diffyg Sicrwydd Dŵr: Pacistan

Sychder a Diffyg Sicrwydd Dŵr: Uganda

Isadeiledd a Diffyg Sicrwydd Dŵr: Tajikstan