Adnoddau Atodol Wythnos Ddŵr Oxfam

Adnoddau atodol ar gyfer yr Wythnos Ddŵr.

Ystod eang o adnoddau ychwanegol, gan gynnwys adnoddau AAA, ffotostorïau, gweithgareddau i ddatblygu dealltwriaeth a gemau.

Mae'r adnoddau hyn wedi cael eu cynllunio i'w defnyddio fel rhan o Wythnos Ddŵr Oxfam, ochr yn ochr â'r adnoddau Dysgu, Meddwl a Gweithredu.

Defnyddiwch y Trosolwg Athrawon fel canllaw ar gyfer yr holl adnoddau a gweithgareddau sydd ar gael fel rhan o Wythnos Ddŵr Oxfam. 

Downloads

Telerau defnydd

Hawlfraint © Oxfam GB
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir er dibenion addysgol.  Sicrhewch fod y ffordd rydych yn defnyddio'r deunydd yn gyson â'r holl wybodaeth gyd-destunol a ddarparwyd, a nodi enw'r awdur ac Oxfam wrth ymyl unrhyw lun a ddefnyddir.  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r cyfnod a'r dyddiad y cynhaliwyd y gwaith prosiect.