Adnoddau Meddwl Wythnos Ddŵr

Helpu disgyblion i feddwl yn feirniadol am sut i fynd i’r afael â’r broblem o ddiffyg sicrwydd dŵr.

Cyfle i'ch disgyblion feddwl yn feirniadol am atebion i'r broblem o ddiffyg sicrwydd dŵr mewn sawl gwlad, a dysgu'r gwahaniaeth rhwng datrysiadau tymor byr a rhai hirdymor.

 

Mae'r adnoddau yma wedi eu cynllunio i gael eu cyflwyno i ddisgyblion fel rhan o drefn ehangach Wythnos Ddŵr Oxfam Adnoddau Cychwynol,Dysgu, a  Gweithredu.

Downloads

Isadeiledd a Diffyg Sicrwydd Dŵr: Liberia

Isadeiledd a Diffyg Sicrwydd Dŵr: Ethiopia / Haiti

Sychder a Diffyg Sicrwydd Dŵr: Uganda a Simbabwe

Gwrthdaro a Diffyg Sicrwydd Dŵr: Chad ac Angola

Llifogydd a Diffyg Sicrwydd Dŵr: O gwmpas y byd