Beth mae Oxfam yn gwneud?

Dysgwch sut mae Oxfam yn gweithio i godi pobl o’u tlodi.

Mae'r gweithgareddau hyn yn caniatau i ddisgyblion ddysgu sut mae Oxfam yn gweithio gyda patneriaid i godi pobl o'u tlodi. Byddant hefyd yn ystyried sut y gallwn ni gyd wneud gwahaniaeth i roi terfyn ar dlodi. Mae'r gweithagreddau wedi eu cynllunio i gefnogi prosiect Neges Mewn Llyfr Oxfam sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc fynegi'r hyn maent wedi ei ddysgu ar ffurf llythyrau i gwsmeriaid fydd yn prynu llyfrau yn siopau Oxfam (caiff disgyblion ddewis os yw ei llythyrau yn cael eu defnyddio at y diben hyn a'i pheidio).

Downloads

Sut mae Oxfam yn gweithio