Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Beth mae Oxfam yn gwneud?

Dysgwch sut mae Oxfam yn gweithio i godi pobl o’u tlodi.

Mae'r gweithgareddau hyn yn caniatau i ddisgyblion ddysgu sut mae Oxfam yn gweithio gyda patneriaid i godi pobl o'u tlodi. Byddant hefyd yn ystyried sut y gallwn ni gyd wneud gwahaniaeth i roi terfyn ar dlodi. Mae'r gweithagreddau wedi eu cynllunio i gefnogi prosiect Neges Mewn Llyfr Oxfam sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc fynegi'r hyn maent wedi ei ddysgu ar ffurf llythyrau i gwsmeriaid fydd yn prynu llyfrau yn siopau Oxfam (caiff disgyblion ddewis os yw ei llythyrau yn cael eu defnyddio at y diben hyn a'i pheidio).

Downloads

Sut mae Oxfam yn gweithio