Dathlu Wythnos Ffoaduriaid

21st Jun 2012

Mae'n Wythnos Ffoaduriaid! Amser i ddathlu cyfraniadau y nifer sydd wedi ffoi rhag erlidiaeth a marwolaeth i ddechrau bywyd newydd yma.

 

Mae digonnedd o straeon yn y wasg am amgylchiau ofnadwy sydd yn gorfodi pobl i ffoi: o'r gorthrwm treisgar ar leisiau anghydffurfiol yn Syria i'r argyfwng parhaol sy'n wynebu y lleifarif Rohingyw yn Burma, mae'r byd yn le peryg a dryslyd i lawer.

 

Mae hefyd yn hawdd anghofio am y ffoaduriaid a rwygwyd o'u cartrefi llynnedd sydd yn dal i fod mewn gwersylloedd dros dro ar draws goggled Affrica, ac yn dal i wingo o boen colli teulu a ffrindiau a'u holl eiddo yn ystod gwrthryfel Lybia, tra'n ceisio ffeindio ffordd o fyw ag adnoddau prin iawn.

 

Mae llawer yn gobeithio yn groes i bob tebygolrwydd y cânt eu dewis i ailsefydlu mewn gwlad arall (realiti i llai na 1% o'r 12 miliwn o ffoaduriad y byd) , ond i'r rheiny sy'n cyrraedd trydedd wlad honedig 'ddiogel', mae'r reality yn gallu golygu mwy fyth o dlodi a dinistr, yn ceisio gweithio drwy sustemau lloches gosbol ac yn methu cefnogi eu hunain drwy weithio.

 

Unwaith iddynt gyrraedd y DU, mae'r wasg yn talu llai o sylw o dipyn i'r tlodi a'r dioeddefaint mae llawer o geiswyr lloches yn wynebu ac yn hytrach yn parhau y realiti iddynt drwy gamwybodaeth a senoffobia.

 

Yn rhyfeddol mae 80% o ffoaduriaid y byd yn fenywod a phlant sydd fwyaf agored i niwed yn eu sefyllfa ansefydlog, ac mae Oxfam Cymru yn gweithio I gefnogi a ymrymuso nifer bychan o'r menywod i adeiladu bywydau cynaliadwy a chynhyrchiol I'w hunan a'u teuluoedd.

 

Mae pethau ardderchog yn digwydd yng Nghymru y mis hwn i gysylltu a rhoi gywbodaeth i bobl am y rhan amryfath a diddorol hwn o'n cymdeithas. O'r Tŷ Ffoadur yn San Ffagan (http://www.refugeeweek.org.uk/Events/wales/refugee-house) ti ddarlleniadau o'r 'Asylum Monologues' yng nghanol Caerdydd (http://www.refugeeweek.org.uk/Events/wales/asylum-monologues), mae digwyddiadau ar gyfer bob oedran. Ewch i http://www.refugeeweek.org.uk/Events/wales  i wybod mwy am beth sy'n digwydd, a chymerwch foment i feddwl am y diogelwch a'r llewyrch gallwn gymryd mor ganiataol wrth I ni fyw ein bywyd beunyddiol.