Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Dathlu Wythnos Ffoaduriaid

21st Jun 2012

Mae'n Wythnos Ffoaduriaid! Amser i ddathlu cyfraniadau y nifer sydd wedi ffoi rhag erledigaeth a marwolaeth i ddechrau bywyd newydd yma.

Mae digonnedd o straeon yn y wasg am amgylchiau ofnadwy sydd yn gorfodi pobl i ffoi: o'r gorthrwm treisgar ar leisiau anghydffurfiol yn Syria i'r argyfwng parhaol sy'n wynebu y lleifarif Rohingyw yn Burma, mae'r byd yn le peryg a dryslyd i lawer.

Mae hefyd yn hawdd anghofio am y ffoaduriaid a rwygwyd o'u cartrefi llynnedd sydd yn dal i fod mewn gwersylloedd dros dro ar draws goggled Affrica, ac yn dal i wingo o boen colli teulu a ffrindiau a'u holl eiddo yn ystod gwrthryfel Lybia, tra'n ceisio ffeindio ffordd o fyw ag adnoddau prin iawn.

Mae llawer yn gobeithio yn groes i bob tebygolrwydd y cânt eu dewis i ailsefydlu mewn gwlad arall (realiti i llai na 1% o'r 12 miliwn o ffoaduriad y byd) , ond i'r rheiny sy'n cyrraedd trydedd wlad honedig 'ddiogel', mae'r reality yn gallu golygu mwy fyth o dlodi a dinistr, yn ceisio gweithio drwy sustemau lloches gosbol ac yn methu cefnogi eu hunain drwy weithio.

Unwaith iddynt gyrraedd y DU, mae'r wasg yn talu llai o sylw o dipyn i'r tlodi a'r dioeddefaint mae llawer o geiswyr lloches yn wynebu ac yn hytrach yn parhau y realiti iddynt drwy gamwybodaeth a senoffobia.

Yn rhyfeddol mae 80% o ffoaduriaid y byd yn fenywod a phlant sydd fwyaf agored i niwed yn eu sefyllfa ansefydlog, ac mae Oxfam Cymru yn gweithio I gefnogi a ymrymuso nifer bychan o'r menywod i adeiladu bywydau cynaliadwy a chynhyrchiol I'w hunan a'u teuluoedd.

Mae pethau ardderchog yn digwydd yng Nghymru y mis hwn i gysylltu a rhoi gywbodaeth i bobl am y rhan amryfath a diddorol hwn o'n cymdeithas. O'r Tŷ Ffoadur yn San Ffagan (http://www.refugeeweek.org.uk/Events/wales/refugee-house) ti ddarlleniadau o'r 'Asylum Monologues' yng nghanol Caerdydd (http://www.refugeeweek.org.uk/Events/wales/asylum-monologues), mae digwyddiadau ar gyfer bob oedran. Ewch i http://www.refugeeweek.org.uk/Events/wales  i wybod mwy am beth sy'n digwydd, a chymerwch foment i feddwl am y diogelwch a'r llewyrch gallwn gymryd mor ganiataol wrth I ni fyw ein bywyd beunyddiol.