Un wythnos yn weddill i greu Cymru Gynaliadwy

11th Jul 2012

Mae gennym gyfle yng Nghymru i wneud  gwahaniaeth enfawr; cyfle ddaw ddim eto am amser hir.

Mae papur gweddol sych gan Lywodraeth Cymru am sut y dymuna  wneud datblygu cynaliadwy yn "egwyddor drefniadol ganolog" iddi , yn gallu dangos y ffordd ar sut gall gwledydd ar draws y byd dynnu pobl o dlodi tra'n amddiffyn yr amgylchedd.   

Wrth gwrs, mae llywodraethau yn siarad rownd y rîl am ddatblygu cynaliadwy. Death llywodraethau'r byd at ei gilydd ym Mrasil y mis diwethaf  a malu awyr gymaint i Brif Weithredwr Oxfam Barbara Stocking, sydd fel arfer yn eitha cynnil, ddirmygu'r digwyddiad yn 'gynhadledd  twyll'.

Mae gan Gynulliad Cymru ymrwymiad enwog I ddatblygu cynaliadwy ers ei ffurfio. Yn anffodus, ei unig oblygiad cyfreithiol oedd paratoi cynllun. Doedd dim hyd yn oed rhaid iddo fod yn gynllun da.

Mae gennym gyfle i newid hynny i gyd. Gall Bil Datblygu Cynaliadwy  arfaethedig Llywodraeth Cymru wneud Cymru'n arweinydd byd-eang gwirioneddol. Dylai fynnu bod Gweinidogion yn gwenud penderfyniadau sy'n cefnodi ein uchelgeisiau I wneud y byd yn le gwell. Mae'n rhaid i'r Bil ddiffinio datblygu cynaliadwy i ymwneud a  chyflawni chyfiawnder cymdeithasol yn Nghymru, tra ond yn defnyddio ein siâr ni o adnoddau'r byd. Mae hefyd angen i ni gael comisiynydd cryf i archwilio cyrff cyhoeddus yng Nhymru ag i sefyll i fyny dros genhedlaethau'r dyfodol a'r rhai sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru.

Dim ond wythnos sy'n weddill i ni ymateb i'r ymgynghoriad. Mae Oxfam wedi bod yn gweithio gyda partneriaid yng Nghymru i lobїo'r llywodraeth ac Aelodau'r Cyunlliad. Gallwch wneud ein gweithred e-bost gyflym fan hyn. Dim ond munud neu ddwy sydd ei angen a gallai wneud gwahaniaeth enfawr.