Lloches yng Nghymru

Posted by Luned Jones Media and Communications Officer, Wales

19th Sep 2012

Ein gwaith gyda merched yng Nghymru yn tyfu drwy nawdd newydd

Yn ddiweddar cawsom newyddion arbennig o dda o glywed ein bod wedi derbyn nawdd ar gyfer ein prosiect Lloches yng Nghymru wrth y Gronfa Loteri Fawr.

Bydd y nawdd yn parhau y gwaith rydym wedi bod yn ei wneud dros y dair mlynedd ddiwethaf ar gefnogi menywod sy'n ceisio am loches ac yn ffoaduriaid yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd, lle gallant gyfarfod mewn llefydd diogel a chyfeillgar i dderbyn hyfforddiant a chefnogaeth.

Mae'r prosiect newydd hefyd yn cynnwys Wrecsam, ardal wasgaru lleiaf Cymru lle rydym yn gweithio gyda  Grwp Cefnogaeth ceisiwyr lloches a ffoaduriaid Wrecsam  i gynnig cefnogaeth a mentora i fenywod sy'n chwilio am loches, i'w helpu nhw i siarad dros eu hunain a'u cymunedau, i feithrin bywoliaethau cynaliadwy ac i sicrhau bod darparwyr gwasanaethau yn atebol am y materion sy'n eu heffeithio.

Rydym yn gweithio gyda partneriaid presennol Oasis yng Ngherdydd a'r African Community Centre yn Abertawe, ac yn ymuno â Displaced People in Action a The Sanctuary yng Nghasnewydd i ddarparu hyfforddiant gwaith wedi'i deilwra a chyngor addysg pellach, gyda Busnes yn y Gymuned yn cyfrannu eu gwybodaeth er mwyn dod o hyd i gyfleoedd gweithio gwirfoddol ar gyfer y menywod sy'n rhan o'n prosiect gyda cyflogwyr mewn sectorau sydd o ddiddordeb.  

Y Sustainable Livelihoods Approach yw cynsail ein prosiect. Ffordd o weithio gyda unigolion a grwpiau sy'n dechre o fan cadarnhaol drwy fesur 'asedion' pobl ac nid beth sydd yn eisiau.

Cadwch lygad barcud am ragor o fanylion a disgrifiadau am beth mae SLA yn ei olygu dros yr wythnosau nesaf!

Os hoffech ragor o wybodaeth am y prosiect: cysylltwch â Vicky Goodban ar vgoodban@oxfam.org.uk neu  0300 200 1269 

Blog post written by Luned Jones

Media and Communications Officer, Wales

More by Luned Jones