Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Date: Mar 2012

6 Articles

Showing articles 1-6

13 Miliwn yn Wynebu Trychineb yng Ngorllewin a Chanol Affrica

View this blog in English Mae Oxfam wedi rhybuddio bod yn rhaid gweithredu ar frys yn awr os ydym am atal argyfwng hiwmanitaraidd ar raddfa fawr yn rhanbarth Sahel o Orllewin a Chanol Affrica....

Cyllideb rhoi mwy o bwysau ar 'Gwaelod Gwasgedig' Cymdeithas

View this blog in English Gyda llawer o bobl yng Nghymru yn methu â dau ben llinyn ynghyd, mae Stephen Doughty, Pennaeth Oxfam Cymru yn ofni bydd y toriadau a gyhoeddwyd yn y gyllideb ddiweddaraf...

Cefnogi Merched ar draws y byd

View this blog in English Mae dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched a Sul y Mamau wastad yn achlysron gret er mwyn cydnabod marched pwysig ac arbenning y nein bywydau. Ond mae'r ymgyrch...

Rhybudd llym i Gymru wrth Cuts Watch Cymru

View this blog in English Caiff mwy nag un o bob pedwar o bobl eu heffeithio gan y diwygiadau i'r system les, rhybuddia Cuts Watch Cymru. Mae adroddiad Cymru ar y Dibyn gan Cuts...

Cymru yn Cefnogi Robin Hood

View this blog in English Yn dilyn steil arferol Oxfam Cymru fa wisgodd ein staff a gwirfoddolwyr i fyny a mynd i'r Senedd yng Nghaerdydd yn ddiweddar i annog cefnogaeth ar gyfer y Dreth...

Dewch at Eich Gilydd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol Menywod

View this blog in English Mae dydd Iau 8fed o Fawrth yn Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod, ac ym marn Oxfam Cymru nid oes ffordd well o ddathlu nag uno gyda'ch ffrindiau i gefnogi menywod ledled...

RSS updates

Get the latest news and updates in your news reader.