Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Subject: fundraising

10 Articles

Showing articles 1-10

Codi arian i Nepal yng Nghaerdydd

Os ydych chi wedi bod yn dilyn y newyddion am Nepal dros y deg diwrnod diwethaf rwy'n siŵr eich bod chi, fel finnau, wedi dychryn a digalonni wrth weld y golygfeydd arswydus a dychrynllyd. ...

Ymgyrch Mamau Oxfam

Gwagiwch eich cypyrddau a rhoi i siopau Oxfam yn ystod y misoedd nesaf! ...

Samira, Syria

Gwariant uchaf ond hefyd gostyngiad mewn incwm yn ystod un o flynyddoedd mwyaf heriol Oxfam

Yn ystod blwyddyn aruthrol o anodd yn ariannol i Oxfam, mae'r elusen wedi gwario £3.6 miliwn ychwanegol er mwyn ymateb i'r argyfyngau dyngarol a helpu pobl sy'n byw mewn tlodi yn fyd-eang ...

Cipolwg ar fyd rhyfeddol codi arian

Mae Kate Anderson newydd raddio o Brifysgol Caerdydd ac mae hi wedi bod yn gwirfoddoli am ddau ddiwrnod yr wythnos fel Cynorthwyydd Cefnogi Codi Arian yn swyddfa Caerdydd. Dyma hi'n sôn beth...

Fe wnaeth Judith, chwaraewr soddgrwth o’r radd flaenaf, arwain dosbarth cerddoriaeth i famau a babanod.

"Diolch" yn fawr i bawb sydd wedi cynnal Get Together i godi arian 

Diolch i bawb yng Nghymru a gynhaliodd Oxfam Get Together i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched a chodi arian i drawsffurfio bywydau merched sy'n byw mewn tlodi o amgylch y byd.  Fe wnaeth...

Dewch at eich Gilydd

Syniadau syml ar gyfer cynnal digwyddiad Dewch at Eich Gilydd Oxfam heb lawer o waith cynllunio ymlaen llaw...

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched ymhen llai na mis, ac rydym wedi cynhyrfu'n arw gyda'r holl syniadau creadigol sy'n llifo i mewn gan bobl sydd eisoes wedi cofrestru i gynnal eu digwyddiadau...

Staff o Co-operative Cydweli, Veronica German Dolen Cymru, Lorraine Rees Oxfam Cymru, Ashley Drake Cooperative

Yn dilyn blwyddyn wych yn codi arian, mae Co-operative dros Gymru wedi codi bron i £93,000 i’r elusen Hadau Gobaith

Yn dilyn blwyddyn wych yn codi arian, mae siopau bwyd, fferyllfeydd a banciau'r Co-operative dros Gymru wedi codi bron i £93,000 i'r elusen Hadau Gobaith, partneriaeth rhwng Oxfam a Dolen...

Oxjam Caerdydd

Codi £8,000 dros Gymru gan garwyr cerddoriaeth

Mae pobl sy'n ymserchu mewn cerddoriaeth ledled Cymru wedi codi bron i £8,000 hyd yn hyn drwy gymryd rhan yng ngŵyl gerddoriaeth Oxjam eleni. Dywedodd Sara Williams, cydlynydd Oxjam, "Mae'n...

Oxjam yn barod i danio!

Oxjam yw gwyl gerdd Oxfam sy'n para mis ac yn digwydd ar draws y DU bob mis Hydref ers 2006. Hyd yn hyn mae'r gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn cynnal a threfnu digwyddiadau cerddorol wedi codi...

Yn fêl i gyd! Partneriaeth newydd i Oxfam Cymru

View this blog in English Gyda 2012 yn Flwyddyn Rhygnwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Cyd..., mae'r Co-operative yng Nghymru wedi cyhoeddi partneriaeth arloesol gyda Oxfam Cymru a...

RSS updates

Get the latest news and updates in your news reader.