Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Close

Press releases - Datganiadau

13 Local Authorities welcome no Syrian refugees this quarter

New figures released by the Home Office today [Thursday 24 August] show that 96 Syrian refugees were settled in Wales between April and June this year. 

Oxfam welcomes continued resettlement of Syrian refugees in Wales

Oxfam Cymru has today welcomed the resettlement of 103 Syrian refugees in Wales (October- December 2016) as part of the Syrian Vulnerable Persons Resettlement Scheme - bringing the total number of Syrians welcomed to Wales to 397 - in data published... Read more

Ceiswyr lloches yn rhannu eu straeon yn y Senedd

Datganiad gan Glymblaid Ffoaduriaid Cymru

Sanctuary seekers take to the stage at the Senedd

A Welsh Refugee Coalition Press Release

Elusen yn falch o weld y broses o ailsefydlu ffoaduriaid o Syria yng Nghymru yn cyflymu

Heddiw, mae Oxfam Cymru yn croesawu'r ffigyrau newydd sydd yn dangos fod 182 o ffoaduriaid o Syria wedi cael eu hailsefydlu yng Nghymru rhwng mis Gorffennaf a Medi'r flwyddyn hon.

Leading charity welcomes pick up in pace of Syrian refugee resettlement

Oxfam Cymru has today welcomed new figures showing that 182 refugees from war-torn Syria have been resettled in Wales between July and September this year.

Oxfam Cymru statement in response to the announcement of the National Assembly Inquiry into support for refugees and asylum seekers in Wales

Responding to the announcement of the inquiry by the Assembly's Equality, Local Government and Communities Committee, Kirsty Davies-Warner, Head of Oxfam Cymru said: 

Oxfam mobilises as Hurricane Matthew hits hard in Haiti and the Dominican Republic

Oxfam has mobilised teams to help people most in need after Hurricane Matthew hit Haiti on Tuesday. The full extent of the hurricane's damage will not be known until response teams are able to access the most affected areas.

Rhyfel Yemen yn ysbrydoli Prifardd Eisteddfod Y Fenni

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Barddoniaeth, mae Prifardd Cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni Aneirin Karadog wedi ysgrifennu cerdd am y sefyllfa gyfredol yn Yemen:

Ymateb Oxfam Cymru i Raglen Lywodraethu newydd Llywodraeth Cymru

I'w Ryddhau ar Unwaith: Dydd Mawrth 20 Medi, 2016

Oxfam Cymru reaction to Welsh Government Programme for Government

For Immediate Release: Tuesday 20 September 2016

Oxfam Cymru calls on Assembly to scrutinise Wales' support of refugee and asylum-seeking communities

Oxfam Cymru has called on a National Assembly Committee to look at how Wales has responded in resettling Syrian refugees and how our public services support refugee and asylum-seeking communities in Wales. 

Oxfam Cymru yn galw ar y Cynulliad i graffu ar ddarpariaeth Cymru ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Mae Oxfam Cymru wedi galw ar Bwyllgor y Cynulliad i edrych ar sut mae Cymru wedi ymateb i ail-gartrefu ffoaduriaid o Syria ac i edrych ar ba mor effeithiol yw ein gwasanaethau yng Nghymru i gefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid. 

Statement on latest Home Office figures on Syrian refugee resettlement in Wales

Oxfam Cymru statement in reaction to latest Home Office figures on Syrian refugee resettlement in Wales (released 25.08.2016)

Datganiad ar ffigurau diweddaraf y Swyddfa Gartref ar ailgartrefu ffoaduriaid o Syria yng Nghymru

Datganiad Oxfam Cymru mewn ymateb i ffigurau diweddaraf y Swyddfa Gartref ar ailgartrefu ffoaduriaid o Syria yng Nghymru (data a gyhoeddwyd ar 25.08.2016)

Ffoaduriaid yn derbyn croeso cynnes i’r Eisteddfod gan y Prif Weinidog

Ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw estynnodd y Prif Weinidog Carwyn Jones groeso cynnes i deuluoedd o ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Yn wreiddiol o Syria, Pacistan, Nigeria a nifer o wledydd eraill, mae'r teuluoedd bellach yn byw yng... Read more

Refugees receive warm welcome to Eisteddfod by First Minister

First Minister Carwyn Jones today welcomed a number of refugee and asylum-seeking families to the National Eisteddfod in Abergavenny. Originally from Syria, Pakistan the Ivory Coast and other counties, the families are now living in Wales, having... Read more

Six richest countries host less than 9 percent of refugees

The six wealthiest countries - which make up more than half the global economy - host less than nine percent of the world's refugees while poorer countries are shouldering most of the responsibility, Oxfam said today.

Datganiad Oxfam Cymru mewn ymateb i graffiti hiliol sydd wedi ei beintio ar ddrws cartref teulu o ffoaduriaid yng Nghaerdydd

Meddai Kirsty Davies-Warner, Pennaeth Oxfam Cymru: "Mae'r ymosodiad ffiaidd hwn yn staen ar ein cymuned gyfan ac mae gennym gyfrifoldeb i sefyll a chodi llais yn erbyn troseddau casineb erchyll o'r fath; nid yw hyn, a ni fydd byth,... Read more

Oxfam Cymru statement in reaction to racist graffiti painted on refugee family’s home in Cardiff

Kirsty Davies-Warner, Head of Oxfam Cymru said: "This despicable attack is a stain on our entire community and we have a responsibility to stand up and speak up against such hideous hate crimes; this is not and will never be acceptable.  ... Read more