Results 1-11 of 11

Date Title Type

12 Nov 2014

Pawb yn Cyfri 12 Nov 2014 Adnodd mathemateg i blant 8 i 12 oed sy’n cymharu Bywydau Ifanc ledled y byd.

Resources

10 Jun 2014

Adnoddau Meddwl Wythnos Ddŵr 10 Jun 2014 Helpu disgyblion i feddwl yn feirniadol am sut i fynd i’r afael â’r broblem o ddiffyg sicrwydd dŵr.

Resources

10 Jun 2014

Adnoddau Gweithredu Wythnos Ddŵr 10 Jun 2014 Gweithredwch i oresgyn diffyg sicrwydd dŵr.

Resources

10 Jun 2014

Adnoddau Dysgu’r Wythnos Ddŵr 10 Jun 2014 Dysgu am ddiffyg sicrwydd dŵr.

Resources

10 Jun 2014

Adnoddau Cychwynol ar gyfer yr Wythnos Ddŵr 10 Jun 2014 Cyflwyno disgyblion i’r pwnc diffyg sicrwydd dŵr.

Resources

07 Jan 2014

Beth mae Oxfam yn gwneud? 07 Jan 2014 Dysgwch sut mae Oxfam yn gweithio i godi pobl o’u tlodi.

Resources

03 Jun 2013

Adnoddau Atodol Wythnos Ddŵr Oxfam 03 Jun 2013 Adnoddau atodol ar gyfer yr Wythnos Ddŵr.

Resources

02 Jan 2012

Tamaid i Gnoi Cil 02 Jan 2012 Ar gyfer rhan dysgu adnoddau Tamaid i Gnoi Cil mae disgyblion yn cael eu cyflwyno i faterion allweddol o fewn y system fwyd fyd-eang.

Resources

01 Jan 2012

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Daearyddiaeth 01 Jan 2012 Bydd disgyblion yn dysgu mwy am degwch yn y system fwyd fyd-eang.

Resources

01 Jan 2010

Newid y Byd mewn Wyth Cam 01 Jan 2010 Edrych ar Nodau Datblygu’r Mileniwm drwy ddefnyddio posteri a gweithgareddau. I’w ddefnyddio gyda phlant 7-14 oed.

Resources

01 Jan 2007

Addunedau Blwyddyn Newydd 01 Jan 2007 Dechreuwch y flwyddyn gydag addunedau sy’n annog disgyblion i feddwl ynglŷn â’u cymuned leol genedlaethol a byd-eang.

Resources