Results 1-20 of 84

Date Title Type

30 Apr 2013

Every Child Needs a Teacher 30 Apr 2013 Find out why some children miss out on school and help them get the education that is their right.

Resources

04 Oct 2012

Explore Land Grabs 04 Oct 2012 Help pupils understand the causes and effects of land grabs and take action to put an end to them

Resources

15 Jan 2014

Syria: Seen and Heard 15 Jan 2014 Learn how to lead a campaign to ensure Syrian children are Seen and Heard.

Resources

23 Aug 2013

Syria: A Children's Crisis? 23 Aug 2013 Learn about the crisis in Syria and think critically about who is affected.

Resources

15 Nov 2013

Philippines Typhoon Resource 15 Nov 2013 Learn about super typhoon Haiyan and how Oxfam is responding.

Resources

01 Jan 2012

Food for Thought: Learn resources for Geography 01 Jan 2012 Pupils learn more about fairness in the global food system

Resources

01 Jan 2012

Food for Thought: Learn resources for English 01 Jan 2012 Pupils learn more about fairness in the global food system.

Resources

12 Feb 2012

Edrych ar gymorth dros y môr 12 Feb 2012 Codi ymwybyddiaeth disgyblion o bwysigrwydd cymorth dros y môr a cheisio dymchwel unrhyw fythau.

Resources

01 Jan 2010

Newid y Byd mewn Wyth Cam 01 Jan 2010 Edrych ar Nodau Datblygu’r Mileniwm drwy ddefnyddio posteri a gweithgareddau. I’w ddefnyddio gyda phlant 7-14 oed.

Resources

01 Jan 2012

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Daearyddiaeth 01 Jan 2012 Bydd disgyblion yn dysgu mwy am degwch yn y system fwyd fyd-eang.

Resources

28 Nov 2005

Edrych tu ôl i’r Logo 28 Nov 2005 Gweithgareddau sy’n ymdrin â bywyd gweithiwr mewn slafdy yn gwneud dillad chwaraeon. Ar gyfer oedran 13 – 17.

Resources

19 Nov 2013

Adnodd Teiffŵn Y Philipinau 19 Nov 2013 Dysgwch am y teiffŵn anferth Haiyan a sut mae Oxfam yn ymateb i’r argyfwng.

Resources

10 Jun 2014

Adnoddau Meddwl Wythnos Ddŵr 10 Jun 2014 Helpu disgyblion i feddwl yn feirniadol am sut i fynd i’r afael â’r broblem o ddiffyg sicrwydd dŵr.

Resources

07 Jan 2014

Beth mae Oxfam yn gwneud? 07 Jan 2014 Dysgwch sut mae Oxfam yn gweithio i godi pobl o’u tlodi.

Resources

07 Oct 2013

Behind the Brands 07 Oct 2013 Explore the connection between big companies sugar and land grabs.

Resources

01 Jan 2010

Change the World in Eight Steps: Updated for 2013 01 Jan 2010 Explore the Millennium Development Goals through posters and activities.

Resources

12 Sep 2007

Climate Change Poverty and Women. 12 Sep 2007 Exploring the human impact of climate change.

Resources

12 Feb 2012

Explore Overseas Aid 12 Feb 2012 Explore how aid helps million of people and be inspired to take action as active Global Citizens.

Resources

18 Feb 2013

Flying the Kite for Food 18 Feb 2013 Make a kite and decorate it with a wish to end hunger.

Resources

27 Sep 2007

Sow the Seed: Learn Resources 27 Sep 2007 'Learn' activities exploring the impact of climate change on farmers

Resources

Refine Your Results