Results 1-20 of 103

Date Title Type

30 Apr 2013

Every Child Needs a Teacher 30 Apr 2013 Find out why some children miss out on school and help them get the education that is their right.

Resources

15 Nov 2013

Philippines Typhoon Resource 15 Nov 2013 Learn about super typhoon Haiyan and how Oxfam is responding.

Resources

15 Jan 2014

Syria: Seen and Heard 15 Jan 2014 Learn how to lead a campaign to ensure Syrian children are Seen and Heard.

Resources

23 Aug 2013

Syria: A Children's Crisis? 23 Aug 2013 Learn about the crisis in Syria and think critically about who is affected.

Resources

01 Jan 2010

Newid y Byd mewn Wyth Cam 01 Jan 2010 Edrych ar Nodau Datblygu’r Mileniwm drwy ddefnyddio posteri a gweithgareddau. I’w ddefnyddio gyda phlant 7-14 oed.

Resources

12 Feb 2012

Edrych ar gymorth dros y môr 12 Feb 2012 Codi ymwybyddiaeth disgyblion o bwysigrwydd cymorth dros y môr a cheisio dymchwel unrhyw fythau.

Resources

28 Sep 2009

Newid hinsawdd: Copenhagen 28 Sep 2009 Edrychwch ar bwrpas a phwysigrwydd cynhadledd y Cenhedloedd Unedig yn Copenhagen

Resources

28 Nov 2005

Edrych tu ôl i’r Logo 28 Nov 2005 Gweithgareddau sy’n ymdrin â bywyd gweithiwr mewn slafdy yn gwneud dillad chwaraeon. Ar gyfer oedran 13 – 17.

Resources

01 Jan 2012

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Daearyddiaeth 01 Jan 2012 Bydd disgyblion yn dysgu mwy am degwch yn y system fwyd fyd-eang.

Resources

19 Nov 2013

Adnodd Teiffŵn Y Philipinau 19 Nov 2013 Dysgwch am y teiffŵn anferth Haiyan a sut mae Oxfam yn ymateb i’r argyfwng.

Resources

07 Jan 2014

Beth mae Oxfam yn gwneud? 07 Jan 2014 Dysgwch sut mae Oxfam yn gweithio i godi pobl o’u tlodi.

Resources

31 May 2013

Adnoddau Meddwl Wythnos Ddŵr 31 May 2013 Helpu disgyblion i feddwl yn feirniadol am sut i fynd i’r afael â’r broblem o ddiffyg sicrwydd dŵr.

Resources

01 Jun 2006

Bring on the World 01 Jun 2006 A week of activities about the World Cup world trade and football.

Resources

07 Oct 2013

Behind the Brands 07 Oct 2013 Explore the connection between big companies sugar and land grabs.

Resources

01 Jan 2010

Change the World in Eight Steps: Updated for 2013 01 Jan 2010 Explore the Millennium Development Goals through posters and activities.

Resources

12 Feb 2012

Explore Overseas Aid 12 Feb 2012 Explore how aid helps million of people and be inspired to take action as active Global Citizens.

Resources

12 Sep 2007

Iraq: War and Peace 12 Sep 2007 A resource for teaching about the Iraq conflict.

Resources

27 Sep 2013

What does Oxfam do? 27 Sep 2013 Learn how Oxfam helps people to lift themselves out of poverty.

Resources

26 Apr 2013

Water Week Think Resources 26 Apr 2013 Help pupils think critically about addressing water vulnerability

Resources

26 Apr 2013

Water Week Learn Resources 26 Apr 2013 Teach about water vulnerability.

Resources

Refine Your Results