Results 1-20 of 64

Date Title Type

01 Jan 2010

Newid y Byd mewn Wyth Cam 01 Jan 2010 Edrych ar Nodau Datblygu’r Mileniwm drwy ddefnyddio posteri a gweithgareddau. I’w ddefnyddio gyda phlant 7-14 oed.

Resources

28 Sep 2009

Newid hinsawdd: Copenhagen 28 Sep 2009 Edrychwch ar bwrpas a phwysigrwydd cynhadledd y Cenhedloedd Unedig yn Copenhagen

Resources

01 Jan 2012

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Daearyddiaeth 01 Jan 2012 Bydd disgyblion yn dysgu mwy am degwch yn y system fwyd fyd-eang.

Resources

07 Jan 2014

Beth mae Oxfam yn gwneud? 07 Jan 2014 Dysgwch sut mae Oxfam yn gweithio i godi pobl o’u tlodi.

Resources

31 May 2013

Adnoddau Meddwl Wythnos Ddŵr 31 May 2013 Helpu disgyblion i feddwl yn feirniadol am sut i fynd i’r afael â’r broblem o ddiffyg sicrwydd dŵr.

Resources

01 Jun 2006

Bring on the World 01 Jun 2006 A week of activities about the World Cup world trade and football.

Resources

01 Jan 2010

Change the World in Eight Steps: Updated for 2013 01 Jan 2010 Explore the Millennium Development Goals through posters and activities.

Resources

27 Sep 2013

What does Oxfam do? 27 Sep 2013 Learn how Oxfam helps people to lift themselves out of poverty.

Resources

26 Apr 2013

Water Week Learn Resources 26 Apr 2013 Teach about water vulnerability.

Resources

01 Jan 2012

Food for Thought: Learn resources for Geography 01 Jan 2012 Pupils learn more about fairness in the global food system

Resources

01 Sep 2007

Milking It 01 Sep 2007 An interactive online resource about world trade.

Resources

23 Jan 2013

Enough Food For Everyone IF 23 Jan 2013 Creative ways to explore global hunger with your pupils.

Resources

01 Jan 2012

Food for Thought: Act resources 01 Jan 2012 Pupils take action to make the global food system fairer.

Resources

21 Feb 2013

Digon o Fwyd i Bawb OS... 21 Feb 2013 Dulliau creadigol o edrych ar newyn byd-eang gyda’ch disgyblion.

Resources

28 Nov 2007

Newid hinsawdd: Beth allwn ni ei wneud? 28 Nov 2007 Syniadau gweithredu ar newid hinsawdd

Resources

02 Jan 2012

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu 02 Jan 2012 Ar gyfer rhan dysgu adnoddau Tamaid i Gnoi Cil mae disgyblion yn cael eu cyflwyno i faterion allweddol o fewn y system fwyd fyd-eang.

Resources

01 Jan 2012

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Gweithredu 01 Jan 2012 Bydd disgyblion yn cymryd camau i wneud y system fwyd fyd-eang yn decach.

Resources

31 May 2013

Adnoddau Gweithredu Wythnos Ddŵr 31 May 2013 Gweithredwch i oresgyn diffyg sicrwydd dŵr.

Resources

01 Jan 2007

Addunedau Blwyddyn Newydd 01 Jan 2007 Dechreuwch y flwyddyn gydag addunedau sy’n annog disgyblion i feddwl ynglŷn â’u cymuned leol genedlaethol a byd-eang.

Resources

31 May 2013

Adnoddau Dysgu’r Wythnos Ddŵr 31 May 2013 Dysgu am ddiffyg sicrwydd dŵr.

Resources

Refine Your Results