Results 1-20 of 69

Date Title Type

30 Apr 2013

Every Child Needs a Teacher 30 Apr 2013 Find out why some children miss out on school and help them get the education that is their right.

Resources

01 Jan 2010

Newid y Byd mewn Wyth Cam 01 Jan 2010 Edrych ar Nodau Datblygu’r Mileniwm drwy ddefnyddio posteri a gweithgareddau. I’w ddefnyddio gyda phlant 7-14 oed.

Resources

01 Jan 2012

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Daearyddiaeth 01 Jan 2012 Bydd disgyblion yn dysgu mwy am degwch yn y system fwyd fyd-eang.

Resources

10 Jun 2014

Adnoddau Meddwl Wythnos Ddŵr 10 Jun 2014 Helpu disgyblion i feddwl yn feirniadol am sut i fynd i’r afael â’r broblem o ddiffyg sicrwydd dŵr.

Resources

07 Jan 2014

Beth mae Oxfam yn gwneud? 07 Jan 2014 Dysgwch sut mae Oxfam yn gweithio i godi pobl o’u tlodi.

Resources

01 Jan 2010

Change the World in Eight Steps: Updated for 2013 01 Jan 2010 Explore the Millennium Development Goals through posters and activities.

Resources

18 Feb 2013

Flying the Kite for Food 18 Feb 2013 Make a kite and decorate it with a wish to end hunger.

Resources

01 Sep 2010

Mums Matter 01 Sep 2010 Curriculum-linked activities about healthcare for mothers and babies around the world.

Resources

27 Sep 2007

Sow the Seed: Learn Resources 27 Sep 2007 'Learn' activities exploring the impact of climate change on farmers

Resources

26 Apr 2013

Water Week Learn Resources 26 Apr 2013 Teach about water vulnerability.

Resources

27 Sep 2013

What does Oxfam do? 27 Sep 2013 Learn how Oxfam helps people to lift themselves out of poverty.

Resources

01 Jan 2012

Food for Thought: Learn resources for English 01 Jan 2012 Pupils learn more about fairness in the global food system.

Resources

01 Jan 2012

Food for Thought: Learn resources for Geography 01 Jan 2012 Pupils learn more about fairness in the global food system

Resources

01 Sep 2007

Milking It 01 Sep 2007 An interactive online resource about world trade.

Resources

01 Sep 2007

Mapping Our World 01 Sep 2007 This interactive resource gives a unique perspective on the world.

Resources

01 Sep 2012

Sing Up 01 Sep 2012 Classroom concerts global discovery

Resources

16 May 2014

The World Cup: A Fair Game? 16 May 2014 Use the World Cup to explore inequality.

Resources

26 Sep 2014

Everyone Counts 26 Sep 2014 A maths resource for 8-12 year olds comparing Young Lives around the world.

Resources

01 Jan 2007

Addunedau Blwyddyn Newydd 01 Jan 2007 Dechreuwch y flwyddyn gydag addunedau sy’n annog disgyblion i feddwl ynglŷn â’u cymuned leol genedlaethol a byd-eang.

Resources

10 Jun 2014

Adnoddau Gweithredu Wythnos Ddŵr 10 Jun 2014 Gweithredwch i oresgyn diffyg sicrwydd dŵr.

Resources

Refine Your Results