Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Cysylltwch ag Oxfam Cymru

Rydym bob tro yn hapus i glywed gennych. Cysylltwch â ni drwy'r cyfeiriadau isod gyda unrhyw gwestiwn neu sylwadau am waith Oxfam yng Nghymru.

Ffoniwch ni: 0300 200 1269

E-bostiwch ni: oxfamcymru@oxfam.org.uk

Ysgrifennwch atom:
Oxfam Cymru
Siambrau'r Farchnad
5-7 Heol Eglwys Fair
Caerdydd
CF10 1AT