Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Wales AM action

Ar hyn o bryd yng Nghymru, mae ffoaduriaid o Syria yn ceisio ymsefydlu yn eu cymunedau newydd. Fe ddylem ni i gyd fod yn falch o'r ffaith fod pob un o'n cynghorau wedi ymateb i gynnig cartref i bobl sydd yn dianc o'r rhyfel cartref.


Er hyn, nid yw'r croeso y mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches wedi ei gael yng Nghymru ddim mor groesawgar ag y gallai fod. O lety cychwynnol, i sicrhau cefnogaeth gyfieithu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, neu helpu pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, fe allem ni fod wedi gwneud hyn yn well.

Dyna pam ein bod yn falch pan gyhoeddodd Llywodraeth Genedlaethol Cymru eu bod yn bwriadu edrych ar y pryderon hyn a phenderfynu beth arall y gellid ei wneud yng Nghymru i helpu'r rhai sydd wedi ffoi trais, gwrthdaro neu erledigaeth, ac sydd nawr wedi cyrraedd Cymru.

Mae'r adroddiad wedi'i gyhoeddi, gallwch ei ddarllen yma, ac mae'n hanfodol fod Llywodraeth Cymru yn derbyn yr awgrymiadau. Allwch chi helpu i wneud yn siŵr fod hyn yn digwydd trwy drydar eich Aelod Cynulliad a gofyn iddynt gefnogi'r adroddiad?

Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich AC, cliciwch yma a rhowch eich cyfeiriad post i fewn.

Cam 1   Dewch o hyd i'ch Aelod Cynulliad yn un o'r categorïau isod
Cam 2   Cliciwch yr eicon i drydar ein neges yn uniongyrchol
Cam 3   Arhoswch i weld os ydynt yn ymateb. Os ydynt, gadewch i ni wybod!

Neil Hamilton

Eluned Morgan

Simon Thomas

Joyce Watson

Angela Burns

Dafydd Elis Thomas

Russell George

Elin Jones

Darren Millar

Adam Price

Lee Waters

Kirsty Williams

Michelle Brown

Nathan Gill

Llyr Gruffydd

Mark Isherwood

Rhun ap Iorwerth

Hannah Blythyn

Janet Finch saunders

Lesley Griffiths

Sian Gwenllian

Ann Jones

Carl Seargeant

Ken Skates

Gareth Bennett

Andrew RT Davies

Neil Mc Evoy

Mick Antoniw

Mark Drakeford

Vaughn Gething

Vikki Howells

Jane Hutt

Jenny Rathbone

Leanne Wood

Mohammad Asgar (Oscar)

Steffan Lewis

Mark Reckless

David J Rowlands

Dawn Bowden

Jane Bryant

Hefin David

Alun Davies

John Griffiths

Lynne Neagle

Rhianon Passmore

Nick Ramsay

Suzy Davies

Bethan Jenkins

Caroline Jones

Dail Lloyd

Rebecca Evans

Mike Hedges

Huw Irranca Davies

Julie James

Carwyn Jones

Jeremy Miles

Julie Morgan

David Rees