Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Gwylnos Syria

Posted by Louise Weinzweig Activist and Community Campaigner, Oxfam Cymru

20th Feb 2014

Sefyll gyda Syria yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd  

Rydym i gyd yn hiraethu am adref o bryd i'w gilydd, ond ar ôl 3 blynedd sut fyddech chi'n teimlo yn gwybod bod eich gwlad a'r bobl hynny sydd yno o hyd yn gorfod ymdopi â gwrthdaro creulon bob dydd? Mae teuluoedd yn byw mewn dinistr brawychus. Bob awr mae 300 o bobl yn ffoi o'u cartrefi mewn ofn. Bob mis mae 6,000 yn rhagor o bobl yn cael eu lladd - sy'n gyfystyr â phoblogaeth y Trallwng wedi'u difa bob ychydig o wythnosau.

Mae'n rhaid i ni gyd weithredu er mwyn gwneud yn siŵr mai hwn yw'r pen-blwydd olaf a gaiff ei orchuddio â gwaed.

Ymunwch â ni ar 14 Mawrth am 6pm am wylnos golau cannwyll yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd.

Gofynnwn i bobl ym mhob gwlad oleuo canhwyllau gobaith i'r bobl yn Syria: i gymryd rhan ar-lein ac yn y byd go iawn, er mwyn dangos yn amlwg i'n harweinwyr nad ydym wedi anghofio am  bobl Syria. Mi ddangoswn i bob plentyn, dynes, a dyn sy'n ei chael hi'n anodd byw drwy'r gwrthdaro ein bod ni yno gyda nhw - #WithSyria.  

Sefwch gyda Syria ym mis Mawrth eleni i wneud yn siŵr mai trydydd pen-blwydd y gwrthdaro yw'r olaf.

Os hoffech drefnu eich gwylnos eich hun mewn man arall yng Nghymru, rhowch wybod i ni ac mi wnawn ein gorau i'ch helpu.

Blog post written by Louise Weinzweig

Activist and Community Campaigner, Oxfam Cymru

More by Louise Weinzweig