Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Chwarae Teg?

Defnyddiwch y Gemau Olympaidd i archwilio anghydraddoldeb mewn gwledydd a rhyngddynt

Ystyriwch pa ffactorau a allai effeithio ar siawns gwlad o ennill medal neu gymryd rhan yn un o gampau'r gemau Olympaidd, er enghraifft yr adnoddau a'r cyfleusterau hyfforddi.

Ystyriwch sut y mae rheolau yn gwneud chwaraeon yn fwy teg, a darganfyddwch fwy am Rio de Janeiro, y ddinas a fydd yn croesawu Gemau Olympaidd 2016, lle mae anghydraddoldeb yn broblem enfawr.

Gyda sesiynau ar wahân ym mathemateg, daearyddiaeth, addysg gorfforol a Saesneg, gallwch ddefnyddio'r adnoddau hyn i blant 9-14 oed ar gyfer pynciau penodol ac yn drawsgwricwlaidd. Mae syniadau addysgu creadigol ar gyfer meysydd eraill ar draws y cwricwlwm ar gael hefyd.
Lawrlwytho pob Adnodd Addysgu 


Downloads

Lluniwyd y fersiwn Gymraeg o Chwarae Teg? gyda chymorth gan brosiect Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru.


Er bod yr adnodd drwyddo draw yn cyfeirio at y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd, defnydd golygyddol yw hyn yn unig ac nid oes unrhyw gysylltiad o gwbl rhwng y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol a'r adnodd hwn.