Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Dod â Data'n Fyw ar gyfer disgyblion 11-14 oed

Dulliau ystadegol o ymdrin â materion byd-eang go iawn

Ewch ati i ennyn brwdfrydedd dysgwyr a gwella eu sgiliau Mathemateg gyda data bywyd go iawn a gasglwyd o brosiectau ymchwil yn Ethiopia.

Gan ddefnyddio'r adnodd cyffrous hwn ar gyfer disgyblion 11-14 oed, gall dysgwyr fireinio eu sgiliau trin data trwy ddehongli graffiau, plotio data, ac ystyried yr heriau sy'n gysylltiedig â chasglu data. Archwiliwch fywydau tyddynwyr benywaidd yn Ethiopia ac ystyriwch a yw gweithredu ar y cyd wedi cael effaith gadarnhaol o ran grymuso menywod. 

Hefyd ar gael ar gyfer disgyblion 14-16 oed.

Lawrlwythwch Adnoddau i Athrawon 

Downloads

Crëwyd mewn partneriaeth â Think Global trwy nawdd gan Sefydliad Nuffield.