Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Dod â Data'n Fyw ar gyfer disgyblion 14-16 oed

Dulliau ystadegol o ymdrin â materion byd-eang go iawn

Ewch ati i feithrin sgiliau Mathemateg ac ennyn brwdfrydedd dysgwyr gyda data bywyd go iawn a gasglwyd o brosiectau ymchwil ym Mali ac Ethiopia.

Bydd dysgwyr yn dyfnhau eu gwybodaeth bresennol am drin data er mwyn ystyried data wedi'u grwpio ac archwilio'r berthynas a'r cydberthyniad rhwng setiau gwahanol o ddata. Dadansoddwch brosiectau gweithredu ar y cyd i fenywod ym Mali ac Ethiopia, a'r effaith y maent yn ei chael o ran grymuso menywod.

Hefyd ar gael ar gyfer disgyblion 11-14 oed.

Lawrlwythwch Adnoddau i Athrawon 


Downloads

Crëwyd mewn partneriaeth â Think Global trwy nawdd gan Sefydliad Nuffield.