Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Newid y Byd mewn Wyth Cam

Edrych ar Nodau Datblygu’r Mileniwm drwy ddefnyddio posteri a gweithgareddau. I’w ddefnyddio gyda phlant 7-14 oed.

Mae'r adnodd hwn, a gafodd ei ddiweddaru ar gyfer 2010, yn defnyddio posteri a gweithgareddau i gyflwyno Nodau Datblygu'r Mileniwm i blant. Mae pob poster yn ymdrin â thema (a nod) penodol, a cheir delwedd fywiog i'w dangos a'i thrafod. Hefyd, mae'r posteri i gyd yn cynnwys gwybodaeth gefndirol, astudiaethau achos a chynlluniau gwers. 
Mae'r themâu'n ymdrin â lleihau tlodi, addysgu plant, brwydro yn erbyn clefydau, a glanhau'r amgylchedd. Mae'r gwledydd sydd yn cael sylw ar y posteri yn cynnwys: Periw, Mali, Liberia, Burkina Faso, Nepal, Gwlad Thai, Haiti, ac astudiaeth achos terfynol ar y G8. 


Downloads