Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Hawliau Plant

Datblygu sgiliau iaith gyda phlant 8–11 oed

Dyma gyfle i wella sgiliau iaith eich dysgwyr drwy wneud Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn berthnasol a diddorol.

Diwygiwyd a diweddarwyd yr adnodd poblogaidd hwn ym mis Mehefin 2015 a'i wneud yn berthnasol i'r cwricwlwm cenedlaethol.

Mae'r deunyddiau hyn yn cynnwys astudiaethau achos o fywyd go iawn a gweithgareddau cyffrous i ddatblygu iaith lafar, darllen ac ysgrifennu'r dysgwyr.

Lawrlwytho pob Adnodd Addysgu 


Downloads

The Handwashing Song

Health workers in Sierra Leone show children how to wash their hands. 

Handwashing Demonstration

Priscilla is a nurse in Sierra Leone, here she is demonstrating the correct way to wash your hands.