Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Argyfwng yn Yemen

Dysgu rhagor am y gwrthdaro yn Yemen

Mae Yemen yng nghanol gwrthdaro gwaedlyd sy'n arwain at newyn, dadleoliad a marwolaethau sifiliaid.

Mae'r adnodd hwn yn rhoi cipolwg ar fywyd yn Yemen, a chyngor ar weithredu. Gall dysgwyr ysgrifennu at eu Haelod Seneddol ynghylch rôl y DU yn gwerthu arfau i Sawdi-Arabia, gwlad sy'n rhan fawr o'r gwrthdaro, neu gallant godi arian ar gyfer Yemen.

Meddyliwch yn feirniadol am effaith rhyfel ar bobl.

Lawrlwytho pob Adnodd Addysgu 


Downloads

 • Teachers Notes (803kB)

  Includes background information on the war in Yemen, as well as guidance for using this resource and further reading. This resource is only available in English.

 • Workshop Activity (272kB)

  Think critically about conflict and use an opinion continuum to explore complex questions around the Yemen crisis. This resource is only available in English.

 • Canllaw Gweithredu (174kB)

  Canllawiau i bobl ifanc sy'n dymuno gweithredu ynghylch Yemen.

 • Canllaw ysgrifennu llythyr (179kB)

  Dysgwch sut i ysgrifennu llythyr pwerus at eich Aelod Seneddol gyda'r awgrymiadau defnyddiol hyn.

 • Sioe Sleidiau (3MB)

  Rhagor o wybodaeth am Yemen, ynghyd â'r effaith y mae rhyfel wedi'i chael ar fywyd y wlad.

Telerau defnydd

Hawlfraint © Oxfam GB
Gallwch ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir er dibenion addysgol.  Sicrhewch fod y ffordd rydych yn defnyddio'r deunydd yn gyson â'r holl wybodaeth gyd-destunol a ddarparwyd, a nodi enw'r awdur ac Oxfam wrth ymyl unrhyw lun a ddefnyddir.  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r lluniau hyn yn berthnasol i'r cyfnod a'r dyddiad y cynhaliwyd y gwaith prosiect.