Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang: Canllaw i ysgolion

Dysgwch sut i ymgorffori Dinasyddiaeth Fyd-eang yn eich ysgol

Mae addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang yn cefnogi pobl ifanc i archwilio a chwestiynu'r byd sydd o'u cwmpas. Mae'n hybu meddwl yn feirniadol, yn argymell cyfiawnder cymdeithasol, ac yn annog dysgwyr i gymhwyso eu dysg at faterion y byd go iawn.

Mae'r canllaw hwn yn llawn gwybodaeth ymarferol ar gyfer mapio Dinasyddiaeth Fyd-eang ar draws meysydd pwnc a grwpiau oedran gwahanol. Mae hefyd yn cynnwys astudiaethau achos ysbrydoledig o ysgolion sy'n defnyddio dull Dinasyddiaeth Fyd-eang o addysgu a dysgu.

Lawrlwytho adnodd 


Downloads