Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Edrych ar gymorth dros y môr

Codi ymwybyddiaeth disgyblion o bwysigrwydd cymorth dros y môr, a cheisio dymchwel unrhyw fythau.

Ysbrydoli'r disgyblion i weithredu fel Dinasyddion Byd-eang a gweld sut mae cymorth yn helpu miliynau o bobl. Bydd y disgyblion yn astudio nifer o ffeithiau ac astudiaethau achos yn fanwl i'w cynorthwyo i ymgyrchu dros bwysigrwydd cymorth, yn ogystal â dymchwel unrhyw fythau. 

Fe gewch:

• Cyflwyniad i'r pwnc cymorth a'i bwysigrwydd ynghyd a asript ar gyfer yr athro.  
• cynllun gwers sy'n cynorthwyo'r disgyblion i:                                                                                      

- ddeall sut mae cymorth yn helpu

 - herio camsyniadau cyffredin sydd ynghlwm â chymorth  

 - edrych ar y cymhlethdodau wrth ddewis sut i wario'r arian

 - canllaw i gynorthwyo pobl ifanc i weithredu drostynt eu hunainWhy should we spend money on aid?

Oxfam GB

Downloads