Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Daearyddiaeth

Bydd disgyblion yn dysgu mwy am degwch yn y system fwyd fyd-eang.

Mae'r adnoddau Daearyddiaeth hyn o adran dysgu adnoddau Tamaid i Gnoi Cil yn canolbwyntio ar hawliau tir i dynnu sylw disgyblion at faterion tegwch yn y system fwyd fyd-eang.

Bydd disgyblion cynradd ( 8-11 oed) yn edrych ar Ynys Tyfu, ynys ddychmygol, gan chwarae rôl ar faterion cynaladwyedd a thegwch yn y broses o brynu tir.

Bydd disgyblion uwchradd ( 11-16 oed) yn defnyddio dirgelwch Daearyddiaeth i edrych ar brynu tir ar gyfer biodanwyddau yn Tanzania.