Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Tamaid i Gnoi Cil: Adnoddau Dysgu Gwyddoniaeth

Bydd disgyblion yn dysgu mwy am degwch yn y system fwyd fyd-eang.

Mae'r adnoddau Gwyddoniaeth hyn o adran dysgu adnoddau Tamaid i Gnoi Cil yn canolbwyntio ar newidiadau yn y tywydd sy'n cael eu datgan gan ffermwyr, er mwyn codi ymwybyddiaeth disgyblion am faterion tegwch yn y system fwyd fyd-eang, a'r ffordd mae newid hinsawdd yn effeithio ar hyn.

Bydd disgyblion cynradd (8-11 oed) ac uwchradd (11-16 oed) yn edrych ar newidiadau yn Ethiopia, ar y ffordd mae hyn yn effeithio ar ddeiet a sut gellid cefnogi ffermwyr bach i addasu ar gyfer y newidiadau hyn.

Mae hyn yn cysylltu gyda dysgu am newid hinsawdd a deiet cytbwys.