Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Byd-Weithio

Arweinlyfr ymarferol sy’n cyflwyno dinasyddiaeth fyd-eang weithredol ar gyfer athrawon disgyblion 11-16 oed. Hefyd ar gael yn Saesneg.

Gallwch ddatblygu sgiliau dinasyddiaeth weithredol gyda'r adnodd unigryw yma ar gyfer oedran 11 - 16.Mae'n darparu ffyrdd eglur ac effeithiol y gall eich disgyblion weithio gyda'i gilydd ar unrhyw fater sy'n bwysig iddynt hwy.

Gyda chamau hawdd-i'w-dilyn, gweithgareddau bywiog, gemau, a chefnogaeth i ddisgyblion wrth fynd ati i ddewis, ymchwilio a chynllunio gweithgaredd. Mae yno hefyd syniadau ar gyfer asesu a gwerthuso gwaith disgyblion. Mae'r gweithgareddau hyn yn ganlyniad i brosiect sy'n cynnwys amryw o elusennau - gan gynnwys Oxfam. Gallwch lawr lwytho defnyddiau yn Saesneg hefyd.

Downloads