Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

O Fanana i Fanana

Dilynwch daith y fanana

Wedi'i diweddaru â ffeithiau, lluniau a storïau newydd, bydd y daflen O Fanana i Fanana yn helpu dysgwyr 7-11 oed i ganfod o le y mae eu bwyd yn dod.

Gall dysgwyr gael cipolwg byw ar y gadwyn gyflenwi bananas, ac ymchwilio i'r gwledydd lle mae bananas yn cael eu tyfu. Byddant yn dysgu am Fasnach Deg, ac yn meddwl yn feirniadol am yr effaith enfawr y gall ei chael ar fywydau ffermwyr tyddynnod.

Mae'r holl ddeunyddiau i ddisgyblion ar gael yn Gymraeg, gan gynnwys y taflenni gweithgaredd a'r sioe sleidiau.

Lawrlwytho pob Adnodd Addysgu 

Downloads

Fairtrade Foundation

Fairtrade Foundation logo

This resource was developed in partnership with the Fairtrade Foundation.