Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Edrych tu ôl i’r Logo

Gweithgareddau sy’n ymdrin â bywyd gweithiwr mewn slafdy yn gwneud dillad chwaraeon. Ar gyfer oedran 13 – 17.

Mae'r gweithgaredd hyn yn ddelfrydol ar gyfer oedran 13+. Gan ddefnyddio bywyd gweithiwr mewn slafdy, Mara o Gambodia, bydd disgyblion yn dysgu am:
y gwaith caled tu ôl i esgidiau ymarfer a dillad chwaraeon sydd â logo'r cwmnïau mawr arnynt.
amodau gwaith yn y ffatrïoedd a hawliau gweithwyr
achosion a chanlyniadau defnyddio llafur rhad mewn gwledydd tlawd
yr hyn y gall disgyblion yn y DU ei wneud

Downloads

  • Gweithgareddau Cymraeg (478kB)

    Rydym wedi cyfieithu rhannau o 'Looking Behind the Logo' i'r Gymraeg ar gyfer y rhai ohonoch sy’n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Y rhannau a gyfieithwyd yw’r diagram sy'n dangos cadwyn cyflenwad byd-eang dillad chwaraeon yn ogystal â 10 tudalen y gweithgareddau disgyblion. Gellir llwytho'r tudalennau i lawr AM DDIM.