Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Mathemateg a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Canllaw i helpu athrawon i addysgu Mathemateg trwy ddull Dinasyddiaeth Fyd-eang

Gall Mathemateg helpu dysgwyr ifanc i ddeall pobl, lleoedd a phatrymau gwahanol yn y byd yn well. Gall ei haddysgu o safbwynt byd-eang hefyd roi cipolwg ar sut y gall Mathemateg gael ei chymhwyso a'i defnyddio i fynd i'r afael â materion y byd go iawn, ac i fod yn sail i'r materion hynny.

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys syniadau creadigol o ran sut y gall Dinasyddiaeth Fyd-eang gael ei defnyddio ym meysydd craidd y cwricwlwm, er enghraifft cymarebau a ffracsiynau, tebygolrwydd a rhif. Mae hefyd yn llawn adnoddau arloesol i'w defnyddio yn eich ystafell ddosbarth.

Lawrlwytho adnodd 


Downloads