Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Addunedau Blwyddyn Newydd

Ystyriwch sut y gall dysgwyr wneud gwahaniaeth

Mae dechrau blwyddyn newydd yn aml yn adeg i fyfyrio.

Mae'r adnodd hwn yn cynnwys syniadau ar gyfer addysgu i helpu eich dysgwyr i greu addunedau personol, yn ogystal â rhai ar gyfer y dosbarth. Gall dysgwyr feddwl yn feirniadol am y dyfodol delfrydol, cyn mynd ati i archwilio sut mae gwneud gwahaniaeth yn eu cymuned leol.

Ceisiwch gyffroi eich dysgwyr am y Flwyddyn Newydd, ac am wneud i newid ddigwydd.

Lawrlwytho pob Adnodd Addysgu 


Downloads