Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Adnodd Teiffŵn Y Philipinau

Dysgwch am y teiffŵn anferth, Haiyan, a sut mae Oxfam yn ymateb i’r argyfwng.

Glaniodd y teiffŵn anferth, Haiyan, ar ynysoedd Y Philipinau Ddydd Gwener, Tachwedd 8fed. Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae miloedd o bobl wedi eu lladd ac mae bron i 4.5 miliwn o bobl heb loches, bwyd na dŵr. 

Bydd yr adnodd dysgu hwn yn helpu eich disgyblion i ddeall pam mae Haiyan wedi cael effaith mor drychinebus, beth sy'n gwneud pobl dlotach yn fwy agored i niwed mewn trychineb, a sut y gall llywodraethau, sefydliadau a phobl gyffredin ymateb. 

Mae'r adnodd yn awgrymu ymgyrchu a chodi arian fel dau ddull priodol o weithredu ar gyfer pobl ifanc sydd yn dymuno gwneud hynny ac rydym wedi darparu canllawiau ar sut i wneud y mwyaf o'r potensial addysgol o fewn y gweithgareddau hyn.

Downloads