Cookies on oxfam

We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue browsing, we’ll assume that you are happy to receive all our cookies. You can change your cookie settings at any time. Find out more Accept

Gwyddoniaeth a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Archwiliwch sut i addysgu Gwyddoniaeth o safbwynt byd-eang

Mae meithrin gwyddonwyr byd-eang yn allweddol er mwyn creu byd glanach a thecach ar gyfer y dyfodol. Mae dull Dinasyddiaeth Fyd-eang yn galluogi dysgwyr i werthfawrogi arwyddocâd Gwyddoniaeth, ac i ymchwilio i sut y gellir ei defnyddio i ateb cwestiynau hanfodol ynghylch heriau byd-eang.

Mae'r canllaw hwn yn cynnwys cyngor ymarferol ar gyfer ymgorffori Dinasyddiaeth Fyd-eang ym meysydd pwnc tebyg i iechyd a chlefyd, dŵr, a newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn cynnwys dolenni defnyddiol i adnoddau addysgu y gellir eu defnyddio yn eich gwersi.

Lawrlwytho adnodd 


Downloads